Клетките са кошмар
Въпроси За медиите
Light

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Какъв е проблемът?
В България има около 100 хиляди телета. Около една трета от тях са подложени на изключително жестоката практика новородени телета да се затварят почти веднага след раждането си в малки клетки (едва по-големи от тях самите), в които са изолирани и самотни. Почти не могат да се движат, като клетката стандартно е дълга 1,1 пъти дължината на телето и е широка колкото телето е високо. В клетката новороденото теле плаче за майката си и е в самота и изолация. То е социално животно, но няма почти никакъв контакт с други телета, за да се успокояват помежду си, да се чувстват безопасно, да си играят, нито да се топлят взаимно в зимния студ.

Компетентният научен орган на Европейския съюз, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA), публикува изключително подробен доклад през 2023 г., в който отправя препоръка клетките за телета да бъдат забранени законово, като вместо тях животните се отглеждат на малки групи, защото клетките са жестоки и категорично не могат да бъдат оправдани от гледна точка на здравето на животните.

Искам да знам повече
В индивидуалните клетки социалните нужди на телетата за пълноценна комуникация помежду им, игра, двигателна активност и групови структури са жестоко ограничени месеци наред от деня на раждането. Изолацията, причинена от затварянето в клетка, също така уврежда физическото и социалното развитие на телетата. Проучванията показват, че телета, държани в изолация, не развиват необходимите социални умения, изпитват много повече стрес при нови ситуации и по принцип, и показват признаци на когнитивно увреждане.

Това е абсолютно ненужно страдание, причинено на едни от най-беззащитните и невинни създания. Има подходящи и по-хуманни алтернативи, а именно телетата да се отглеждат заедно на малки групи на сходна възраст, където могат да тичат, да подскачат и да играят едно с друго. Недопустимо е в едно съвременно общество да се държим с тези животни по такъв брутален начин.
2. Защо телетата се отглеждат в клетки?
Телетата обикновено се отглеждат в индивидуални клетки, защото някои животновъди вярват, че така могат по-лесно да управляват здравословното им състояние и приема им на храна. Така най-вече не трябва и да се занимават със социалните поведения на телетата и да управляват достатъчно добре фермата си, така че да нямат проблеми. Що се касае до заболеваемостта, реалността е друга и най-добрата наука през последните години е доказала обратното. При правилно управление, груповото отглеждане на телета може да доведе до по-силна имунна система и по-бързо наддаване, тъй като причинява по-малко стрес, по-малко страдание и по-добър живот на телетата. Няма риск от по-висока заразна заболеваемост, тъй като дори сами в клетки телетата така или иначе (според закона) задължително трябва да имат контакт помежду си (вкл. между муцуните си). Всичко това се констатира от Европейския орган по безопасност на храните, който препоръчва телетата да се отглеждат в групи от 2-7 на сходна възраст.
3. Няма ли законови регулации?
Има, но са крайно недостатъчни, не забраняват клетките и трудни за контролиране. Приетото през 2007 г. в ЕС законодателство забранява единствено телетата да се отглеждат в толкова малки клетки, че да нямат място да се обърнат, или при които телето е вързано. Позволява се обаче телетата да се отглеждат сами в индивидуални клетки, в които да са затворени от раждането си до първите два месеца от живота си включително. Изисква се единствено клетката да има перфорирани стени под някаква форма, за да може да имат визуален и тактилен контакт едно с друго. На практика обаче времето, което телетата се затварят в клетки, е много трудно за контролиране и много сведения показват, че рутинно телета се затварят в малки клетки много след навършване на двумесечна възраст.

Искам да знам повече
В редица страни като Великобритания и Бразилия нормата е телетата да се отглеждат групово, а клетките са рядкост. В тези страни това е така дори без да има законово изискване за групово отглеждане.

Компетентният научен орган на Европейския съюз, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA), публикува изключително подробен доклад през 2023 г., в който отправя препоръка клетките за телета да бъдат забранени законово, като вместо тях животните се отглеждат на малки групи.
4. Каква е алтернативата на отглеждане в клетки?
Част от телетата в България и Европа и мнозинството от телетата в редица страни като Великобритания, САЩ и Бразилия се отглеждат на групи от раждането си. Така те имат повече пространство за движение, могат да си играят едно с друго, да подскачат, да тичат, да са активни и да социализират помежду си, както и да лежат заедно, да се топлят и успокояват взаимно. Развиват по-добри социални умения и емоционална издръжливост, която им помага да се справят със стресови ситуации.

По-добрите системи на отглеждане осигуряват на телетата слама и в идеалния случай – достъп до открито пространство. Тези системи осигуряват по-голям комфорт и по-добри възможности за естествено поведение, социално взаимодействие и физическа активност – неща, жизненоважни за телетата.
5. А цените? Икономически изгодно ли е за производителите груповото отглеждане на телета?
Според изчерпателен анализ на Института по аграрна икономика прекратяване на клетъчното отглеждане на телета в полза на груповото няма да доведе до никакви значими негативни икономически ефекти, а може да донесе и ползи. Първоначалната инвестиция е минимална, от порядъка на 0,006% от бюджета на България и 0,03% от изкупната цена на произведеното у нас мляко за година. Допълнителните постоянни разходи за производство след това са пренебрежими. При разумно кратък преходен период (напр. 3 години) би могло нужните инвестиции да се обезпечат от държавния бюджет.

В някои случаи при най-големите производители би могло да се очаква известно намаляване на разходите, когато преминат към групово отглеждане, ако инвестират в автоматизирано хранене на телетата, което е много по-трудно при отглеждане в индивидуални клетки.

За оскъпяване на продуктите съответно няма никаква икономическа логика, тъй като липсва същественa разлика в разходите при единия и при другия модел на отглеждане.

И не на последно място, забрана на клетките за телета ще засегне под 5% от кравефермите у нас, а именно най-големите и крупни производители. Това е така, тъй като кравефермите с под 100 крави почти никога не ползват клетки за телета. В тези най-големи 5% от кравефермите в млечното говедовъдство, които са засегнати, се отглеждат около 25-35 хил. телета в клетки от общо около 105 хил. телета в България.
6. Защо не оставим пазара да се регулира сам? Ако не купуваме продукти от производители, които затварят телета в клетки, това не решава ли проблема?
Това би отнело изключително много повече излишно време, страдание за животните и разходи, за да продължат да се хвърлят телета в клетки дълги години, когато така или иначе е безспорно ясно и сега, че клетките са жестоки, неустойчиви и не отговарят на ценностите ни като общество. Няма и никакво икономическо основание против законова забрана на клетките, предвид абсолютно незначителните икономически ефекти, които би имала върху сектора според анализа на Института по аграрна икономика.

Такъв подход означава единствено да се отложи за неизвестен и далечен момент в бъдещето същият краен резултат, който нищо не ни спира да постигнем сега със закон. Ще означава не само да се отложи с години изваждането на телетата от клетките, но и да се случи на много по-висока цена за всички засегнати страни. Няма оправдание да губим това време и тези ресурси, а и най-вече да позволяваме страданието да продължава и секунда повече, отколкото е необходимо, особено когато решението е толкова лесно.

Ако преминаването към групово отглеждане се случи законодателно, а не един по един, самосиндикално, това би дало възможност за утвърждаване и на икономически стимули в сектора, а не за спасяване поединично. Това решение ще бъде и много по-добро за производителите, освен по-малко объркващо за потребителите и по-добро за животните. Законодателят трябва да влезе в ролята си тук в името на всички.
7. Защо точно клетките за телета?
Защото именно при отглеждането на телета в клетки го има изключителния шанс с малко усилия и без особена икономическа тежест да се постигне далеч по-хуманен и природосъобразен резултат, относно който да са на една страница учени, общество, производители, политици и 82% от българските граждани, които са против отглеждането в клетки. Няма основателно извинение или причина тази стъпка да не се направи.
8. Какво мога да направя аз?
Подпиши още сега петицията на bezkletki.bg и я разпространи! Идните месеци и твоето участие в тази борба ще бъдат ключови, за да видят народните представители, че хората категорично не желаят новородени телета – бебета – да бъдат хвърляни в малки клетки от раждането си, оставени да страдат сами и изолирани. Законът трябва да се промени, за да бъдат тези животни защитени и отглеждани заедно на малки групи, както в природата. И това зависи от теб.
!
НАЗАД КЪМ ГЛАВНАТА СТРАНИЦА